WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Het Belgisch standaardmodel van dubbelbelastingverdrag. Een artikelsgewijze commentaar

Dit boek bevat een artikelsgewijze bespreking van het Belgisch Modelverdrag waarbij wordt nagegaan in welke mate de verdragen met de belangrijkste verdragspartners dit model volgen, gekaderd binnen de recente evoluties inzake internationaal belastingrecht
Isbn: 978-28-04487-15-7
Taal: Nederlands
Publisher: Larcier
Publishing date: 04-07-2018
Size: 160 x 240 x 60 mm
Weight: 1616 gr.
add to shoppingcart