WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Gemeentewet

Dit deel Gemeentewet is de tweede druk van de Lexplicatiedelen 3.28a en 3.28b betreffende de Gemeentewet en bijbehorende en aanverwante regelgeving. Deze tweede druk is een integraal geactualiseerde en herziene uitgave.

In de eerste plaats is de Gemeentewet de afgelopen jaren op een substantieel aantal onderdelen gewijzigd. Ook de onderliggende regelgeving is diverse malen aan wijziging onderhevig geweest. In de tweede plaats zijn er diverse ontwikkelingen geweest in de rechtspraak en is in deze nieuwe druk de meest actuele en relevante jurisprudentie verwerkt.

Met deze editie heeft u opnieuw gebundelde, actuele en handzame informatie over de Gemeentewet.

Isbn: 978-90-13124-13-2
Taal: Nederlands
Publisher: Uitgeverij Kluwer BV
Publishing date: 31-12-2019
Size: 111 x 185 x 53 mm
Weight: 1133 gr.
product not yet available