WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Natrekking door onroerende zaken

Het proefschrift heeft als onderwerp natrekking door onroerende zaken. Van natrekking is volgens Van der Plank sprake als een eigendomsrecht (op een zaak) mede een voormalig zelfstandig eigendomsrecht gaat omvatten. Aan de hand van een aantal concrete, praktische vragen wordt besproken op welke drie wijzen natrekking door een onroerende zaak plaats kan vinden. Zo wordt ingegaan op de vraag of zonnepanelen nagetrokken worden door het huis waarop zij geplaatst zijn, hoe bepaald wordt wie eigenaar is van studenten-containerwoningen en wordt stil gestaan bij de juridische problemen omtrent de ontwikkeling van drijvende steden. Onderzocht wordt of er een overkoepelend criterium voor natrekking door onroerende zaken te onderscheiden is.
Isbn: 978-90-13138-81-8
Taal: Nederlands
Publisher: Uitgeverij Kluwer BV
Publishing date: 31-12-2020
Size: 169 x 251 x 22 mm
Weight: 622 gr.
add to shoppingcart