WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2017

Deze uitgave biedt u een heldere uitleg van de belangrijkste onderwerpen in de Nederlandse sociale zekerheid met veel duidelijke praktijkvoorbeelden. Bovendien vindt u er extra diepgaande informatie in over actuele onderwerpen, zoals systematiek handhaving en re-integratie. Kinderen, ouderdom, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, re- integratie#alles wat u wilt weten over sociale zekerheid in Nederland vindt u helder uitgelegd in het Basisboek Socialezekerheidsrecht 2017. Zoals een van de lezers aangaf: "Duidelijk geschreven, ook goed te begrijpen voor mensen die geen verstand hebben van wet- en regelgeving." Sociale zekerheid wet- en regelgeving Het Basisboek Socialezekerheidsrecht beschrijft de meest actuele wet- en regelgeving. Zo zijn bijvoorbeeld de Verzamelwet SZW 2017, de verplichting voor het aanbieden van beschut werk, de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en recente jurisprudentie opgenomen. De uitgave is bovendien geschreven vanuit de praktijk. Om die reden is bij ieder hoofdstuk een voorbeeld van een beschikking opgenomen, zoals een toekenning kinderbijslag. Voor zover mogelijk bevat elk hoofdstuk ook eenzelfde opbouw: inleiding, uitvoering en aanvraag, voorwaarden, ingang, hoogte en duur, beëindiging, verplichtingen en jurisprudentie. Ieder hoofdstuk sluit af met een korte samenvatting. Het Basisboek Socialezekerheidsrecht 2017 is bedoeld voor het HBO onderwijs (o.a. MER, HRM, SJD, HBO-Rechten), de (rechts)hulpverlener die met het socialezekerheidsrecht in aanraking komt en is aan te bevelen aan iedereen die belangstelling heeft voor dit rechtsgebied.
Isbn: 978-90-13140-35-4
Taal: Nederlands
Publisher: Uitgeverij Kluwer BV
Publishing date: 31-12-2020
Size: 158 x 240 x 23 mm
Weight: 637 gr.
product not yet available