WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Regelgeving Ruimtelijke Ordening 2017/2018

De regelgeving op het terrein van de ruimtelijke ordening is permanent in beweging. Zo wordt nog steeds hard gewerkt aan de Omgevingswet en is onlangs de Flora- en Faunawet in zijn geheel vervangen door de Wet natuurbescherming. Verder zijn de regels in het besluit ruimtelijke ordening met betrekking tot de zogenaamde ladder aangepast. Wilt u er zeker zijn dat u de meest actuele informatie gebruikt? Met de Tekstuitgave Wetgeving Ruimtelijke Ordening heeft u in één oogopslag zicht op de laatste voor uw werkveld belangrijke wetten en uitvoeringsregelingen. Alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening Alle beleidsvelden komen in deze uitgave aan bod. Niet alleen ruimtelijke ordening, maar ook onderwerpen als onteigening, gebiedsontwikkeling, wonen, bouwen, monumenten, milieu en natuur. Deze onderwerpen worden ook belicht vanuit een publiekrechtelijk én een privaatrechtelijk perspectief. Uiteraard ontbreekt ook niet de Algemene wet bestuursrecht. Actueel De inhoud is bijgewerkt tot 1 augustus 2017. Nieuw in deze editie is de Wet natuurbescherming, die onder meer de Flora- en faunawet heeft vervangen. Toegankelijk Alle regelingen zijn via de inhoudsgave en het trefwoordenregister eenvoudig te vinden. Ideaal voor de dagelijkse praktijk Met deze uitgave heeft u in elke situatie direct de juiste en meest actuele wettekst bij de hand. Dit boekje is een perfect startpunt voor het uitzoeken van de juridische aspecten in uw werkproces of voor het opstellen van juridische en inhoudelijke argumenten in uw dossiers, zoals beleidsnota#s, vergunningaanvragen en bezwaar- en beroepschriften. Ideaal dus voor bedrijfsjuristen, professionals bij overheden, de advocatuur en burgers.
Isbn: 978-90-13142-21-1
Taal: Nederlands
Publisher: Uitgeverij Kluwer BV
Publishing date: 28-08-2017
product not yet available