WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Kort juridisch

Peter Wakkie bereikte op 22 juni 2018 zijn 70e levensjaar. Dit Liber Amicorum viert de carrière van een succesvol jurist, commissaris en bestuurder. 27 korte bijdragen vormen samen de bundel #Kort Juridisch# # waarin het juridische de boventoon voert, maar de waardering voor Peter duidelijk doorschemert. Op 22 juni 2018 heeft de bekende advocaat Peter Wakkie de leeftijd van 70 jaar bereikt. Dat was de aanleiding voor een aantal bevriende (ex-) advocaten om het initiatief te nemen voor een Liber Amicorum. Peter heeft uiteraard ook landelijke bekendheid verkregen als bestuurder en commissaris van grote beursgenoteerde vennootschappen. In deze bundel staat echter het juridische voorop en de korte bijdragen worden gelardeerd met zeer korte niet juridische herinneringen van ondernemers met wie Peter nauw heeft samengewerkt. De behandeling van iedere zaak door Peter begint met een juridische analyse waartoe hij uitstekend in staat is. Hij volgt de ontwikkelingen in het ondernemingsrecht op de voet. En hij is kort en beknopt in zijn advisering. Aan de contribuanten aan deze bundel is daarom het consigne meegegeven het kort te houden. Vrijwel iedereen heeft zich daaraan gehouden. De bijdragen liggen hoofdzakelijk op het terrein van het ondernemingsrecht en het vermogensrecht. Een greep uit de onderwerpen die de revue passeren: - Tegenstrijdig belang en de redelijkheid en billijkheid als hulpsinterklaas - Schikking van massaschadeclaims - Bescherming van derden tegen beschikkingsonbevoegdheid over aandelen op naam
Isbn: 978-90-13150-25-4
Taal: Nederlands
Publisher: Uitgeverij Kluwer BV
Publishing date: 09-07-2018
add to shoppingcart