WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Sociaal Memo Actueel november 2018

Sociale zekerheid in Nederland staat geen dag stil. Daarom vindt u in dit memo een overzicht van nieuwe bepalingen en wijzigingen van de afgelopen maanden, compleet gemaakt met wetten en regels per 1 januari 2019 en wetsvoorstellen die begin november 2018 in behandeling zijn. Puntsgewijs samengevat en handig gegroepeerd op onderwerp. Sociaal Memo Actueel licht op de eerste plaats de belangrijkste wijzigingen toe op het gebied van sociale zekerheid van de afgelopen maanden. Denk aan de uitbreiding van de doelgroep arbeidsbeperkten van de banenafspraak en de bevriezing van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Maar ook wetten die op 1 januari 2019 in werking treden komen aan bod, zoals de invoering van het geboorteverlof ter vervanging van het kraamverlof. Tot slot blikt het memo vooruit op de inmiddels bekendgemaakte nieuwe cijfers per 1 januari 2019. Sociale zekerheid 2018 Zoals u van de Memo-serie mag verwachten, brengt deze uitgave u weer volledig op de hoogte wat betreft alle belangrijke wijzigingen, op hoofdlijnen. Een greep uit de inhoud van deze laatste editie van dit memo: # sectorpercentages Werkloosheidswet en gedifferentieerde premie Werkhervattingskas per 1 januari 2019 # verruiming beoordelingsmoment loonkostenvoordelen # bedragen en percentages kinderopvangtoeslag 2019 # bewaarplicht zwangerschapsverklaring van werkgever naar vrouw # invoering geboorteverlof en aanvullende geboorteverlof ter vervanging van kraamverlof # minimumloon per 1 januari 2019 # sancties in Ziektewet en WIA bij te laat indienen van aanvraag WIA # aanpassingen in het verzekerde pakket voor de zorgverzekering # eigen bijdrage voor hulpmiddelen, kraamzorg en ziekenvervoer in 2019 # bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering # hoogte persoonsgebonden budget langdurige zorg in 2019 # overgang taken uitbetaling toeslagen van Belastingdienst/Toeslagen naar ontvanger Sociaal Memo neemt nog altijd een unieke positie in als het gaat om de overzichtelijke wijze waarop het de actuele bepalingen voor het voetlicht brengt. Uiteraard is dit memo zoals u gewend bent weer structureel opgebouwd. Wijzingen zijn voor u samengevat in puntsgewijze opsommingen en per wet gegroepeerd op onderwerp. Heeft u het al in huis?
Isbn: 978-90-13151-58-9
Taal: Nederlands
Publisher: Uitgeverij Kluwer BV
Publishing date: 03-12-2018
add to shoppingcart