WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Private verzekering en solidariteit

Dit boek bevat een grondig onderzoek vanuit nationaal, Unierechtelijk en rechtsvergelijkend perspectief van het voor de verzekeringssector actuele en belangrijke vraagstuk welke plaats subsidiërende solidariteit kan krijgen binnen de private verzekering.
Isbn: 978-94-00009-81-3
Taal: Nederlands
Publisher: Intersentia
Publishing date: 05-12-2018
add to shoppingcart