WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Oneerlijke handelspraktijken en bedingen in contracten tussen ondernemingen

Net als consumenten kunnen ook ondernemingen in hun contractuele verhouding met andere ondernemingen worden geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen. Op het eerste gezicht lijkt het verbod op oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in artikel VI.104 WER hiervoor een oplossing te bieden. De buitencontractuele kwalificatie van die bepaling en de bijbehorende vordering tot staking verhindert echter dat die bepaling in de contractuele B2B-verhouding wordt toegepast. In dit boek wordt die buitencontractuele kwalificatie aan een kritische analyse onderworpen.
Isbn: 978-94-00010-07-9
Taal: Nederlands
Publisher: Intersentia
Publishing date: 07-01-2019
add to shoppingcart