WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Diensten en btw

De toepassing van de btw bij diensten is een complex gegeven. Dit boekwil een gestructureerde aanzet zijn tot verduidelijking. Basisbegrippen als“dienstprestatie” en “dienstverrichter” worden verduidelijkt, de soorten dienstenen de gelijkgestelde diensten worden overlopen en de regels over de bepalingvan de plaats van de dienst, het belastbaar feit en opeisbaarheid van de btw,de maatstaf van heffing, het toepasselijk btw-tarief, de btw-vrijstellingen ende voldoening van de btw worden uiteengezet. Uiteraard werden de laatstewijzigingen inzake de ‘use and enjoyment’ plaatsbepaling voor vervoersdienstenen ermee samenhangende diensten, de deeleconomie net als de verhuur vanopslagruimten, verwerkt. De theoretische uiteenzetting wordt, waar nodig, aangevuld met praktische voorbeelden.


Auteur Marc Govers is managing partner bij THE VAT HOUSEcvba – Het BTW Huis. Hij deed zowel bij de overheid als inde privésector ervaring op met btw, internationale handelen fiscale procedures. Hij is auteur van heel wat uitgavenover btw, gaande van het Btw-praktijkboek tot de onlineonline fiscale databank www.monKEY.be.

Isbn: 978-94-03008-07-3
Taal: Nederlands
Publisher: Kluwer
Publishing date: 03-12-2018
Weight: 395 gr.
add to shoppingcart